Etiketter

Leta i den här bloggen

torsdag 22 oktober 2009

Ruokamyrkytys elintarvikkeesta kuten sienestä

Sjukdomsinformation om matförgiftning

Annan benämning: livsmedelsburet utbrott

Här tas endast upp matförgiftningar som orsakats av mikroorganismer och deras toxiner (gifter). Matförgiftningar kan även orsakas av kemiska ämnen och rena gifter, till exempel svampförgiftning.

I en studie från Livsmedelsverket 1994 framkom att betydligt fler människor matförgiftas i Sverige än vad som noteras i den officiella statistiken. Antalet kan vara så stort som en halv miljon människor årligen. Hälften av dessa matförgiftas vid restaurangbesök och hälften av mat tillagad i hemmet. I en annan studie beräknades att 338 000 personer matförgiftas i Sverige varje år till en kostnad av 731 miljoner.

Enligt vår officiella statistik inträffar cirka 100 utbrott och cirka 2 000 sjukdomsfall årligen. Det är endast en bråkdel av alla matförgiftningar som blir rapporterade.

Orsakande mikroorganismer/agens

Definitionen på ett livsmedelsburet utbrott enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är minst två sjukdomsfall efter intag av samma livsmedel.

Livsmedelsburen smitta/matförgiftning kan delas upp i två olika grupper, infektion och förgiftning.

  • Infektion: Maten innehåller mikroorganismer som från mag-och tarmkanalen tränger in i tarmväggen och orsakar inflammation (till exempel Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Calicivirus)
  • Förgiftning: Maten blir förorenad av framför allt bakterier som vid sin tillväxt bildar bakteriegifter (toxiner) till exempel Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens och Bacillus cereus. Clostridium botulinum är också en toxinbildande bakterie men orsakar helt andra symtom än de övriga. Vissa förorenande mikroorganismer kan också via sina egna enzymer omvandla till exempel äggviteämnen (proteiner) i livsmedlet till toxiska produkter.

Omkring en tredjedel av de rapporterade livsmedelsutbrotten orsakas av någon organism inom "infektionsgruppen". Ungefär en tredjedel orsakas av någon toxinbildande mikroorganism, medan man i resten av fallen inte återfinner något smittämne överhuvudtaget. De senaste åren är andelen okända betydligt högre (60-70 procent) om man tittar på rapporterna och infektionsgruppen större än toxingruppen.

Livsmedel kan bli smittfarligt på grund av:

  • Att smittämnet finns med i livsmedlet redan från början och ges möjlighet till växt. Så kan t.ex. C. perfringens, vars sporer finns naturligt i jord och på grönsaker överleva tillagning av långkok, typ kalops, och vid bristande avsvalning tillväxa i stora mängder. Toxin kan då bildas i tarmen när bakterien återgår till sporform.
  • Att icke sporbildande bakterier överlever, och eventuellt tillväxer, om tillagningstemperaturen varit för låg och livsmedlet därefter förvarats på ett felaktigt sätt, till exempel Salmonella i äggrätter, Campylobacter i kyckling, diverse olika bakterier i kryddor.
  • Att en person som är smittbärare, till exempel av calicivirus, förorenar livsmedlet genom att t.ex. skära skinka/sallad eller garnera tårta, i dessa fall förökas smittämnet alltså ej i livsmedlet.
  • Att livsmedlet bevattnats, behandlats eller sköljts i förorenat vatten (Shigella, Salmonella, EHEC i olika salladssorter, calicivirus, hepatit A i hallon).
  • Att naturligt förekommande ämnen i livsmedlet via inverkan av förorenande mikroorganismer omvandlats till ”gifter”, till exempel till histamin i fisk.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Symtombild och inkubationstid beror på typen av smitta. I allmänhet har toxinförgiftningar en kort inkubationstid (några enstaka timmar till ett dygn), medan den vid infektionerna brukar vara något längre och för vissa smittämnen upp till veckor. Symtomen inkluderar oftast diarréer, kräkningar, magsmärtor och ibland feber.

Allmänt förebyggande åtgärder

Goda kunskaper i livsmedelshygien bör krävas av dem som lagar mat åt andra. Det är viktigt att känna till vad som är risklivsmedel och att förstå vikten av nedkylning och varmhållning. Man bör till exempel inte grava kyckling eller servera anklever som inte upphettats till mer än 45°C (en temperatur som i en del matrecept anges som tillagningstemperatur). Inte heller skall man hälla den använda kycklingmarinaden på den tillagade maten.

Livsmedelsarbetare som hanterar oförpackade livsmedel skall inte arbeta om de är magsjuka. Man bör även stanna hemma från arbetet i ytterligare två dagar då man blivit frisk (gäller speciellt calicivirus). Om denna regel följdes skulle många matförgiftningar kunna undvikas.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Misstänkta matförgiftningar ska alltid snabbt anmälas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Det är viktigt att tidigt utreda matförgiftningar för att hinna ta prov på kvarvarande livsmedel. Prov bör också tas på några av de drabbade. Det kan vara lämpligt att provta cirka fem personer och undersöka för både bakterier, virus och parasiter.

Kommentarer

Livsmedelsburna utbrott är alltså vanliga och förekommer mycket oftare än vad som anges i den officiella statistiken. Vid utredning av utbrott har man funnit att orsaken ofta varit kunskapsbrist, slarv eller andra brister i livsmedelshygienen. Det har handlat om felaktig nedkylning, dålig kylförvaring, otillräcklig upphettning men också om att en smittbärare förorenat något livsmedel. Kunskaper i livsmedelshygien är sålunda A och O.

  • Totalt 200 personer drabbades av magsjuka efter att ha ätit toscatårta, frukttårta, semlor eller bakelser från ett konditori i västra Sverige. Eftersom smittan, som troligen var norovirus, spreds via flera sorters bakverk hade den troligen sitt ursprung hos personalen som bakat dem.

Aflatoksiinit ja pähkinät

Pähkinöitten home aflatoksiini

Wikipediassakin on tästä aflatoksiinsita teksti ja kuva.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Aflatoxin_B1.svg

AFLATOKSIINI on homesienten tuottama terveydelle haitallinen yhdiste, joka on voimakas ja tunnettu karsinogeeni eli syöpää aiheuttava aine. Aflatoksiini vaikuttaa niin sanotun epoksidimekanismin kautta. Aflatoksiinia erittyy monissa homesienilajeissa, joista merkittävimpiä ovat ASPERGILLUS-suvun homeet-

Aflatoksiini löydettiin 1960, kun selviteltiin nuoria kalkkunoita tappaneen Turkey X-sairauden aiheuttajaa. Syylliseksi löydettiin ASPERGILLUS FLAVUS jonka erittämästä myrkystä (toksiini) aflatoksiini on saanut nimensä. Myöhemmissä tutkimuksissa on löydetty myös kolme muuta aflatoksiinin tuottajaa, jotka ovat A. PARASITICUS, A. NOMIUS ja A. TAMARII. Aflatoksiini on erityisesti pähkinoitten ongelma.

Aflatoksiineja on mm.B1, B2, G1, G2, M1, M2, B2A ja G2A.

ASPERGILLUS FLAVUS ja A. PARASITICUS tuottavat aflatoksiineja B1, B2, G1 ja G2. Niitä tuottuu lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa ja niitä löytyy maahantuotetuissa elintarvikkeissa kuten pähkinät, kuivatut hedelmät ja maissi.

Afltatoksiini M1 on on aflatoksiini B1:n aineenvaihdunnallinen tuote, ja sitä muodostuu lehmän maitoon, jos lehmä on saanut sellaista rehua, joka on aflatoksiini B1-pitoista. Koska tämä B1 aflatoksiini on genotoksinen ja syöpääsynnyttävä, sille ei ole annettu mitään " siedettävää arvoa (TDI)" . On esitetty riskipitoisuus maksasyövän esiintymiselle 100 000 ihmisen joukossa elinaikana ja tämä on aflatoksiinin päivittäinen saantitaso 1 mg/ kehonpainokiloa kohden. Nykyajan tekniikalla ei ole vielä mahdollista täysin estää aflatoksiineja elintarvikkeissa. Sen takia niille annetut raja-arvot oli aiemmin asetettu hyvinkin mataliksi. Kehoittamalla parempiin tuotantovaiheen olosuhteisiin ja varastoimisolosuhteisiin voidaan edelleen vähentää aflatoksiinien esiintymistä-.
Jos on työympäristössä riskiä aflatoksiinipölystä tai itiöistä, on käytettävä suodattimen omaavaa hengityssuojainta (P-2).

Riskituotteisiin kuuluu myös mausteet ja öljykasvien siemenet. Pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien aflatoksiinipitoisuutta voidaan lajittelulla tai muulla mekaanisella menetelmällä vähentää.Sensijaan on kiellettyä vähentää aflatoksiinia kemiallisin menetelmin.
Eri tuotteissa on annettu aiemmin matalahkot korkeimmat sallitut
pitoisuudet aflatoksiini B1:lle ( ug/kg, mikrogrammaa kilossa)
tai B1+B2+G1+G2 summalle
tai M1 metaboliitille.

Tuotteet on jaoteltu seuraaviin ryhmiin:
Maapähkinät,pistache, pähkinät ja kuivatut hedelmät
Vilja, tattari mukaanluettuna
Maito.

YK:n komissio, joka lyö lukkoon kansainvälistä elintarvikelainsäädäntöä Codex Alimentarius oli päättänyt kohottaa entisistä matalista arvoista aflatoksiinin raja-arvon eli noin 4 mikrogrammasta 10 mikrogrammaan/ kg elintarviketta. Tämä tapahtui lokakuussa 2008.
EU on joutunut täten vuodenvaihteesta 2008- 2009 päästämään markkinoille manteleita, hasselpähkinöitä ja pistache-pähkinöitä, joissa on korkeampia pitoisuuksia aflatoksiinia, joten maksasyövän riski täten on kohonneempi.

Oma kommenttini: Varotoimena voi sanoa, että yksipuolista, tään ryhmän elintarvikkeiden käyttöä tulisi pitää tarpeeksi harvana. Sopiva elintarvikkeitten vaihteleminen ravinnossa on aina paljon edullisempiseikka, kuin minkä tahansa saman elintarvikkeen jatkuva käyttäminen.

Hyvin suuri virhe, jota kukaan älköön tehkö on pestä ja huuhdella pähkinöitä ja sitten kuivattaa niitä huoneenlämmössä. Siitä home riehahtaa todellakin.

Muta mikrouunissa kuumennus ja suolaaminen ei liene haitaksi.

onsdag 21 oktober 2009

Viljan homeet. A- ja B- trikotoseenit; Okratoksiini A

Trikotoseenejä on yli 150 eri toksiinia. Niihin kuuluu mm seuraavat:
DON = deoxynivalenol, deoksinivalenoli
DAS, diacetoxyscurpenol, diasetoksiskurpenoli
Fusarium-X, fux-x
Nivalenol, niv, nivalenoli
Neosolaniol, neo, neosolanioli
Ht-2 toxin, Ht-2 toksiini
T-2 toxin, T-2 toksiini
3 Ac-DON
Trichotesin, trikotesiini
T-2 tetraol, T-2 tetraoli
Trichothecolon, trikotekoloni
Scirpentriol, skirpentrioli
Verrucarol, verrukaroli

Ruotsissa kiinnitetään erityisesti sellaisiin mykotoksiineihin huomiota kuin vehnän ja rukiin trikoteseenit ja okratoksiini A.

Trikotoseeneja muodostaa FUSARIUM-sienet, jotka pystyvät tartuttamaan itävää viljaa ja homeet muodostavat toksiineja jo pellossa. Näitten toksiinien hankaluus on niiden vaikutus immuunipuolustukseen. Immuunipuolustus alenee, tulee verenvuotoja, ripulia ja oksennuksia. Jollekin on tullut myös sisäisiä verenvuotoja.

Mainittu okratoksiini A , jota puolestaan tekee PENICILLIUM VERRUCOSUM, esiintyy lähinnä sellaisessa viljassa, jota varastoidaan liian suuressa vesipitoisuudessa. Okratoksiini A on munuaismyrkky ja aiheuttaa tuumoreita.
Jotta viljassa muodostuu hometoksiineja kuivatuksen jälkeen, on viljan vesiaktiivisuus ( vattenaktivitet) useimmissa tapauksissa ylittänyt 0,70. Hometoksiinin muodostus vaatii vesiaktiivisuuden 0,80.

Kun on analysoitu viljanjyvien ytimiä, niissä esiintyneet tavallisimmat homesuvut ovat olleet FUSARIUM ja PENICILLIUM. Muista, ns. varastohomeista tavallisimpia ovat olleet satunnaisesti esiintymällä suvut ASPERGILLUS ja EUROTIUM; niiden infektoimisaste on matala.

FUSARIUM-lajien jatkoanalyysissä esiintyi F. POAE vehnässä ja rukiissa. Tavallisia olivat myös F. CULMORUM ja F. TRICINCTUM sekä F. AVENACEUM.

Ruotsin oloissa FUSARIUM-lajit tuottavat trikoteseenejä, joita analysoitu A- ja B-trikoteseenejä 13 erilaista. Ruotsissa tuottuu lähinnä DON eli deoksinivalenolia havaittavissa määrin.
Analyyseissä ilmoitetaan mykotoksiinin määrät yksiköillä log CFU/ g. Sille on asetettu korkein sallittu yläraja tuotteissa ja TDI arvo.
CFU= Colony Forming Units.
LÄHDE:
Olsen Minna, Möller Tord: Mögel och mykotoxiner i spannmålDON har riskvärderats av JECFA (73)och av EFSA/ EU:s Scientific Committee

for Food (76) och fastställt ett TDI på 1 μg/kg kv. DON har inte bedömts som
carcinogent och TDI är satt utifrån effekter på immunförsvar, tillväxt och
reproduktion.

lördag 17 oktober 2009

Joukko kynsisieniä

Vahva xylanaasi-entsyymi piilee Scopulariopsis-lajissa.
Joku henkilö oli saanut homeanalyysivastauksessa asunnostaan tuon sortin ja kyseli Suomi24 palstalla tarkempia tietoja siitä. Katsoin PubMed hakulaitteella:

Scopulariopsis lajeja on tutkittu tarkasti ja niistä on löydetty vahva aktiivi xylanaasientsyymi.

LÄHDE (1): Afzal AJ, Ali S, Latif F, Rajoka MI, Siddiqui KS. Innovative kinetic and thermodynamic analysis of a purified superactive xylanase from Scopulariopsis sp. Appl Biochem Biotechnol. 2005 Jan;120(1):51-70. (USA)

Kaksi isoentsyymiä ovat ryhmää endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) from Scopulariopsis sp).

Ne suorittavat xylaani-nimisen hiilihydraatin hajoittamista ja tekevät xylotriooseja ja xylobiooseja. Entsyymit ovat aika kestäviä lämmön suhteen.

Olisiko tästä lajista jotain vaaraa ihmiskudosten hajottamisessa? Nyt on katsottava mykopatologian puolta: Vastaava home " in human"?

Eräässä tutkimuksessa oli 250 kynsisienipotilasta, joilla oli 2- tyypin diabetes, siis paljon sokeria kehossa. Kynsisienitauti, jota heistä eräillä esiintyi, on latinaksi nimeltään onychomycosis.

LÄHDE (2): Manzano-Gayosso P, Hernández-Hernández F et al. Onychomycosis incidence in type 2 diabetes mellitus patients.(Mexico) Mycopathologia. 2008 Jul;166(1):41-5. Epub 2008 Mar 29

Tämä em. sieni löytyi myös näytteissä, mutta ei ollut niin yleinen kuin muut, jotka kynsisienestä oli viljeltävissä.

Näistä potilaista 37.2 % :lla osoittautui esiintyvän kynsien dystrofiaa. Heitä oli 93 yksilöä. Näistä taas 75,3% näytti saaneen kynsisientä. Potilaita oli 70, joista naisia 36 ja miehiä 34. Keski-ikä oli 63.5 vuotta. Oli merkitsevää, miten kauan henkilöt olivat poteneet 2-tyypin diabetesta , kun katsottiin asiayhteyttä kynsisienen kehkeytymiseen. Tavallisimmat kliiniset muodot olivat ”distaalinen lateraalinen subunguaalinen” ja ”totaalinen dystrofinen onychomycosis”, siis että sieni vikuutti kynnen alustaa kynsikärjen sivustoilta tai sitten kynsi oli täysin kurttuinen. 58 eri sienilaatua saatiin eristettyä.

Niistä 48.6% kuului dermatofyytteihin.
Tavallisin oli Tricophyton rubrum ( 37.1%).

Hiivan kaltaisista lajeista
12 oli Candida-lajeja, ensinnä C. albicans ja C. parapsilosis.
Kolme oli Cryptococcus lajeja( C. albidus, C. uniguttulatus ja C. laurentii)
Kaksi oli Trichosporon asahii
ja vain yksi oli Pichia ohmeri.

Non-dermatofyytti-homeita eristettiin kuusi seuraavasti:
Kaksi oli Chrysosporium keratinophylus,
kaksi oli Scopulariopsis brevicaulis,
yksi oli Aspergillus fumigatus,
yksi oli myös Acremonium lajia.

...

(Siis jokin xyloosia pilkkovakin Scopulariopsis oli joukossa.

Täytyy muistaa, että diabeteksen hyvä hoito kohottaa vastustuskykyä, koska silloin sienet ja homeet eivät asetu kehoon niin helposti).

Banaanihome

Banaanintäplän home

Mustanruskeat painumat ja pisteet banaanin kuoressa johtuvat homeesta( mould). Tilannetta kutsutaan nimellä antthraconose eli antrakonoosi . Home joka aiheuttaa nuo pilkut, on nimeltään Colletotrichum musae. Se on banaanisadon korjuunjälkeinen ongelma kaikkialla maailmassa. Vain silloin kun banaani ei ole läpikotaisin mädäntynyt, tuo home rajoittuu pelkästään kuoreen eikä vahingoita banaanin ydintä. Ja vice versa. Antrakonoosi kehittyy, kun vihreän kuoren uinuva Colletotrichum musae homeinfektio saa kasvuvaiheen hedelmän alkaessa kypsyä

Colletotrichum musae ei ole karsinogeeni ( syöpää aiheuttava). Siitä ei ole myöskään dokumentoitu tapahtuneen myrkytystä ihmisissä tai eläimissä, vaikka he ovat syöneet antrakonoottisia banaaneja.

Kommenttini: Ihmiset ja eläimet luonnostaan välttävät syömästä pilaantunutta. Ehkä sen takia haitallisia vaikutuksia ei tarkemmin tiedetä. Pilaantunut banaani on tosi vastenmielinen.
http://www.moldbacteria.com/myblog/2006_01_01_moldbacteria_archive.html