Etiketter

Leta i den här bloggen

söndag 4 september 2011

Eikös sieniaromi sitten riitä? Nihilistinen ajatus

Koska kerran luonnon sienissä on paljon haittoja ja saastoja niin ehkä tulevaisuudessa voi hankkia hyvän kuivasopan perusjauhot tai muun perus ravinneseoksen energiatasapainotetuista elintarvikkeista ja sitten voi vain valita sopivan lempisienensä aromipulverin täysin myrkyttömistä alternatiiveista.
Esim energiatasapainotettu kanttarellipizza, jossa siis kanttarelliaromi on täysin synteettinen tieteellisesti koostettu ilman liikenteen raskasmetalleja tai radioaktiivisia jätteitä.

Edellä oleva sitaatti internetistä on miltei luvattoman pitkä, mutta aivan uteliaisuudesta minulle täysin tuntemattomaan asiaan talletin miltei koko artikkelin. Liekö sienitutkija matkalla tekemään Marsiin salaattia? Siinä sitä tarvitaan pitkäjänniteisyyttä.

Miksi sienistä pidetään? Sienen tuoksu ja aromi

Ei ainakaan niiden proteiinien tai rasvojen tai sokereitten paljouden takia, vaan joittenkin aromaattisten seikkojen takia. Löysin asiasta artikkelin.  

Sienien hedelmälihassa esiintyvien aromiaineitten kemiallinen luonne. Kirjallisuuskatsaus aiheeseen.  ( Täytyy olla oikein fungofiilin kirjoitus).

http://www.fransdijkstra.nl/diss/chapter4.htm
 

4. THE CHEMICAL NATURE OF THE FLAVOUR OF FRUIT BODIES OF MUSHROOMS

4. 1. Brief literature review

 • Vuonna 1966 eristettiin lentinoni, LENTHINONE  Lentinus edodes - hedelmälihasta. Tämä on aromia kantava aines sienissä ja alla kuvataan sen rikkipitoinen rakenne. 
   Lisäksi osoittautui että nukleotidi 5´-GMP oli samassa tutkimuskohteessa tärkeä arominvahvistaja-aine. Myös 5´-AMP stimuloi aminohappojen , erityisesti glutamaatin aromia, vaikka  erikseen testattuna aromi oli vähäinen.


In 1966 Morita and Kobayashi [107] reported the isolation of lenthionine from fruit bodies of Lentinus edodes. It was the aroma-bearing substance of this mushroom and had the following unusual structure:

Furthermore guanosine-5'-monophosphate (5'-GMP) was shown to be an important flavour enhancing factor in Lentinus edodes. This nucleotide and, to a smaller extent, adenosine-5'-monophosphate (5'-AMP) stimulate the flavour of amino acids, especially glutamic acid, although they have little flavour when tasted alone [62,86].

(The flavour of Lentinus edodes, fruit bodies of which are grown on a large scale in Japan, differs completely from the flavour of other edible mushrooms such as Agaricus bisporus, Boletus edulis and Coprinus comatus).
 •   Sitten havaittiin että tärkeä aromiaine  yllä mainituissa syötävissä sienissä oli 1-okten3-oli, rakenteeltaan alkoholinen molekyyli. 

(An important aroma compound in the latter mushrooms is 1-octen3-ol. 
 This compound was first isolated from Armillaria matsutake by Murahashi [111]. Thirty years later Freytag and Ney [46], isolated it from Agaricus bisporus. In both mushrooms the alcohol was optically active (leavorotatory).

 • Viime vuosina on tutkittu sienien haihtuvia yhdisteitä. Coprinus comatus lajista löydetyt on taulukoitu ( Taulukko 20)
In recent years several authors have investigated volatile products of mushrooms, using combined gas chromatography and mass spectrometry. Their results and those obtained in our investigations on Coprinus comatus are summarised in Table 20.

 • Mainittujen haihtuvien yhdisteiden lisäksi löydettiin syötävästä tatista Boletus edulis n 60 muuta yhdistettä, joista yhdeksän oli pyratsiineja, seitsemän oli 2-formyylipyrroleita, kuusi oli rasvahappoa ( kokoa C5- C10), viisi oli furaanijohdannaista, neljä oli laktonia ja neljä oli alifaattista ketonia.
In addition to the volatiles listed in Table 20, Thomas [142] identified in dried fruit bodies of Boletus edulis about 60 compounds including nine pyrazines, seven 2-formyl-pyrroles, six fatty acids (C5 to C10), five furan derivatives, four lactones and four aliphatic ketones. 
 • Moni näistä yhdisteistä muodostui kaiketi kuivaamisen aikana. Tuoreessa Boletus edulis tatissa oli havaittavissa benzaldehydiä, 3-heptanonia. isovalerihappoaldehydiä, asetaldehydiä, metyylisykloheksanonia ja neljä tunnistamatonta yhdistettä.
Many of these compounds may have been formed during the drying process. Dudareva [32] found in fresh Boletus edulis benzaldehyde, 3-heptanone (both listed in Table 20), isovaleric aldehyde, acetaldehyde, methyl cyclohexanone and four unidentified compounds.

Table 20. Volatile products identified in some edible mushrooms.

Agaricus bisporus
Armillaria matsutake
Boletus edulis (dried)
Boletus edulis (fresh)
Coprinus comatus
References:
24
46
121
153
111
142
32
154
This thesis

benzaldehyde
+

+
+

+
+benzyl alcohol
+

+1-butanol
+

captylic acid

+


+

1-dodecanol
+

furfural
+

+


+
2-heptanone

+
3-heptanone

+
+1-hexanol
+
+
2-hexanol

+
3-hexanol

+
2-methyl-butanol
+


+


3-rnethyl-butanol
+

2-methyl-2-penten-4-olide
+

1-octanol


+
+
+

3-octanol
+

+
++
+

3-octanone
+

+
++
+

1-octen-3-ol
+
+
+
+
+
+

+
+

2-octen-l-ol


+
++


1-octen-3-one
+

+1-pentanol
+

phenylacetaldehyde
+

α-terpineol
+
+
 • Agaricus bisporuslajista löytyi vielä etyleeniä, alhaisessa lämmössä kiehutettaessa haihtuvia tuotteita ( asetylaldehydiä, asetonia, etanolia ja etyyliasetaattia) ja lyhytketjuisia rasvahappoja ( etikkahappoa, isovoihappoa, isovalerihappoa ja n-voihappoa) 
Ethylene as well as low boiling volatiles (acetaldehyde, acetone, ethanol and ethyl acetate) and short-chain fatty acids (acetic, isobutyric, isovaleric and n-butyric acids) have also been found in Agaricus bisporus [97,134].
 • Agaricus bisporus lajista löytyi haihtumattomina osina aminohappoja, nukleotidejä ja hiilihydraattia. Boletus edulis tatista löytyi useita aminohappoja.  
Concerning the non-volatile constituents of Agaricus bisporus several reports are available on the amino acid [2], nucleotide [84] and carbohydrate content [71], only the most recent works being cited here. Craske and Reuter [23] identified several amino acids in Boletus edulis.
 • Ainoina aineina , jotka vaikuttivat sienten hajuun mainitaan seuraavia: 1-octen-3-one ja 1-octen-3-ol. Karakteristinen Boletus edulis-aromi liittyy baasiseen aminohappofraktioon. Ehkä glutamaatti, lyhytketjuiset rasvahapot ja hiilihydraatit omannevat osuutta sienten aromiin. 
Only a few reports discuss the organoleptic properties of the compounds identified. The only substances reported to have a mushroom odour are 1-octen-3-one and 1-octen-3-ol [24]. Craske and Reuter [23] stated that the characteristic flavour of Boletus edulis is associated with the basic amino acid fraction. The short-chain fatty acids [134], glutamic acid [59] and carbohydrates [93] have been suggested as contributing to the flavour of mushrooms, but without any experimental evidence.
 • Eräitä sieniaromipatentteja on esiintynyt: kuten   Nobukunin  et. al. käyttämä 1.2.4.5.-tetratihiohexane sienen tuoksuna. Benz et  Mezzino väittivät, että  2,4,5-trimethyloxazolen ja   diascetyl - molekyylien seos antaa maan  tai perunankaltaisen  tai sienen kaltaisen tuoksun elintarvikkeeseen . Ei olla selvillä siitä, jos näitä molekyylejä on tunnistettavissa sienistä. 
 Some patents (see note 1) about mushroom flavours have appeared. Nobukuni et al. [114] used 1,2,4,5-tetrathiohexane as a mushroom flavouring. Bentz and Mezzino [13] claimed that a mixture of 2,4,5-trimethyloxazole and diacetyl imparted an earthy, potato-like or mushroom-like flavour to foodstuffs.It is not clear from the patents concerned whether these substances have been identified in mushrooms.

 •  Lisäksi  rikkipitoinen 1,2,4,5- tetrathiohexane matkii todennäköisesti  Lentinus edodes- aromia.  Henriques et al. raportoivat, että  haihtumattomia 1-okten-3-oni-  ja cis- 4- heptenal johdannaisia voitaisiin valmistaa karbonyyliryhmän reaktiossa tiazolidiiniini- 4- karboksyylihapon kanssa. Kuiva-aines voitaisiin lisätä kuivaan  sienisoppavalmisteeseen.  Kuumennettaeesa rehydroitua soppaa  1-octen-3-one ja cis-4-heptenal. vapautuisivat  antaen  sieniaromin.  soppaa tehtäessä.
The sulphur containing compound 1,2,4,5-tetrathiohexane probably imitates the flavour of Lentinus edodes. Henriquez [69] reported that non-volatile derivatives of 1-octen-3-one and cis-4-heptenal could be prepared by reaction of the carbonylgroup with thiazolidine-4-carboxylic acid. The derivatives were added to dried soup preparations. On heating the rehydrated soup, 1-octen-3-one and cis-4-heptenal were liberated, giving the soup a mushroom odour.
...Päivitys 19.10. 2013

Metsässa on melkoinen kirjo sieniä

eikä voi sanoa että näyttäisi kanttarellilta. Suoraan sanoen kaikenlaista madonlakkia, kärpässientä, tympöstä ja muuta jopa ennennäkemättömiäkin esityksiä pukkaa metsäpohjista esiin.

Katselin vähän tätä vanhaa sieniblogiani, jossa on sekaisin homeita , mikrosieniä ja makrosieniä ja sienieläimiä ym kaikenlaista missä esiintyy sana sieni. Lähinnä toksiineita ja haittatekijöitä ja niitten molekyylejä ja mekanismeja koetan siihen haravoida internetistä lehdistä ja kirjoista.

Nyt siis on alkamassa uusi sienimyrkytysten sesonki.

EVIRAN sieni informaatioMYRKKYSIENTEN KUVAT
http://pinkka.helsinki.fi/virtuaalikasvio/index.php?bundle=14053&pcat=6

MUSKARIINI - oireyhtymä. RISAKKAAT Inocybe; MALIKAT Clitocybe

MUSKARIINI OIREYHTYMÄÄ AIHEUTTAVAT SIENIMYRKYT  VAIKUTTAVAT HERMOSYSTEEMIIN.

MUSKARIINI VAIKUTTAA AUTONOMISEEN HERMOJÄRJESTELMÄÄN.
SE AIHEUTTAA MAHASUOLISTOVAIVAA, HIKOILUA, LISÄÄNTYNYTTÄ SYLJEN ERITYSTÄ, LISÄÄNTYNYTTÄ KYYNELVUOTOA, HENGITYSVAIKEUKSIA, PULSSIN HIDASTUMISTA, PIENET SILMÄNMUSTUAISET. 

 Vaikuttavan aineen nimi on muskariini.  Vaikutuksen latenssiaika on puolesta tunnsita  kahteen tuntiin.

Siente, joissa on muskariinia ovat
RISAKKAT, INOCYBE- lajit,  trådskivlingar, fiber head mushroom  Huom. ent. Cortinariaceae  suku!
MALIKAT; CLITOCYBE laji,  trattskivlingar
Gifttrattskivling, Clitocybe dealbata
Lövtrattskivling. Clitocybe phyllophila
Giftttrådskivling, Inocybe patouillardi
Sidentrådskivling, Inocybe geophylla
Topptrådskivling , Inocybe fastigiataClin Toxicol (Phila). 2009 Jul;47(6):562-5. Mushroom poisoning from species of genus Inocybe (fiber head mushroom): a case series with exact species identification.
Israel Poison Information Center, Rambam Health Care Campus, The Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.

Tiivistelmä  -Abstract (Suomennosta) BACKGROUND :Tausta

Many species of the genus Inocybe (family Cortinariaceae, higher Basidiomycetes) are muscarine-containing mycorrhizal mushrooms, ubiquitous around the world. 

 • Moni risakaslaji tästä ent. Cortinariaceae- suvusta korkeampia Basidiomycetes- sieniä, on muskariinia sisältävä mycorrhiza-sieni, jota on yleisesti maailmassa.
The few published reports on the poisonous Inocybe mushrooms are often limited by the inadequate identification of the species.
 • Niissä harvoissa raporteissa, mitä risakassienten ( Inocybe) myrkytyksistä on julkaistu, on  tuloksia rajoittamassa  lajien riittämätön identifiointi.
The clinical course of patients with typical muscarinic manifestations, in whom Inocybe spp. was unequivocally identified, is reported.
 • On raportoitu tyypillisiä muskariinisia oireita sellaisten potilaitten taudinkulussa joissa  on Inocybelajien osuus yksiselitteisesti tunnistettuna.

CASE SERIES:Tapaussarjoja. 14 potilasta marrask. 2006- tammikuu 2008 väliseltä ajalta.

Between November 2006 and January 2008 14 consecutive patients with typical muscarinic syndrome after mushroom ingestion were recorded.
 • Tyypillinen muskariinioireyhtymä sienten syömisen jälkeen.
The clinical manifestations included combinations of nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, hypersalivation, diaphoresis, tachycardia, bradycardia, hypotension, lacrimation, blurred vision, miosis, tremor, restlessness, flushing, and syncope.
 • Kliinisiin oireisiin kuuluu pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, liiallinen syljeneritys, sydämentykytys, tai hidas pulssi, matala verenpaine, kyynelvuoto, sumentunut näkökyky, pienet silmäterät, vapina, levottomuus, verentungokset hulvahtamalla ja  pyörtyily
Time to onset of toxicity ranged between 15 min and 2 h after consumption, 5 h in one patient.
 • Myrkkyvaikutuksen alkaminen tapahtui 15 minuuttia- 2 tuntia sienten syömisestä, eräällä yksilöllä 5 tuntia syömisen jälkeen.
Treatment was supportive, including intravenous fluids, antiemetics, and 1 mg atropine intravenously.
 • Hoito oli oireenmukaista hoitoa, nesteitä annettiin suoneen, pahoinvoinnin vastaista lääkitystä ja 1 mg atropiinia i.v.
Full recovery ensued within 12 h. In all the cases, an expert mycologist unequivocally identified the leftovers of the consumed mushrooms as Inocybe fastigiata, geophylla, and InocybeInocybe patouillardii.
 • Täydellinen toipuminen tapahtui 12 tunnissa. Mykologiasiantuntija identifioi yksiselitteisesti syömättäjääneistä sienistä seuraavia lajeja: Inocybe fastigiata, Inocybe geophylla, Inocybe patouillardii.

In this case series of patients who ingested identified muscarine-containing mushrooms supportive treatment and atropine resulted in recovery in all cases.
 • Johtopäätös. Kaikki potilaat jotka olivat syöneet näitä muskariinia sisältäviä sieniä, saivat oireenmukaista hoitoa ja atropiinia ja toipuivat

Kuva myrkkyrisakkaasta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inocybe_patouillardii
 • RISAKKAAT, INOCYBE , Trådskivlingar  

 • Pienehköt, yleensä ruskealakkiset risakkaat (Inocybe spp. ) eivät yleensä houkuttele ruokasienten poimijoita. Niitä ei periaatteessa voi sekoittaa ruokasieniin, mutta ne voivat herättää pikkulasten kiinnostusta.
Monet risakaslajit ovat yleisiä ja runsaita kesästä loppusyksyyn koko maassa. Muun muassa vanhat, sammaloituneet nurmet ovat hyviä risakkaiden kasvupaikkoja.
Haitallisen myrkylliset risakkaat sisältävät hermostoon vaikuttavia myrkkyjä. Vaarallisin risakaslajimme on myrkkyrisakas (Inocybe erubescens), joka suosii kalkkipitoista maata. Sen tiedetään aiheuttaneen kuolemaan johtaneen myrkytyksen ulkomailla.
Gifttråding, Myrkkyrisakas
http://www.svampguiden.com/art.asp?art=inocybe_erubescens
Risakkaat voi ryhmänä tunnistaa avaintekijöistä: risa lakki, pieni koko, vaaleanruskeat heltat sekä imelä hedelmäinen tai tympeä maanhaju.
Päivitetty 11.10.2010

IBOTEENIHAPPORYHMÄN myrkkysienet. Punakärpässieni.

Toiset jakavat sienimyrkkyjä 14 eri ryhmään. Tässä otan suomennettavaksi IBOTEENIHAPPORYHMÄN, jossa on punakärpässieni

A classification of 14 syndromic categories of mushroom poisoning has been proposed, but this classification system has yet to be widely adopted.[4, 5]
Mushrooms in the ibotenic acid group are commonly found throughout the United States, Europe, and Asia. They are found in wooded areas, especially among conifer forests, in the spring and fall seasons of North America. The young specimens emerge with patches of membrane left covering the cap and forming a cup (volva) at the base. The mature specimens often have brilliant cap colors and delicate skirts and cups. Many everyday representations of mushrooms depict the A muscaria because of its shape and bright coloring.
 • Tämän ryhmän sienien edustaja on PUNAKÄRPÄSSIENI kirkkaan punaisine hattuineen.
Amanita muscaria. Amanita muscaria.
Mushroom poisoning in children is an infrequent but perennial problem for parents and clinicians. Parental anxiety is generally high because of fears of unknown or untoward effects. Clinicians are challenged to identify such poisonings, to discern whether poisoning has taken place, to order appropriate diagnostic studies, and to prescribe reasonable therapy. The varied nature of mushroom toxicities, their ubiquitous distribution, and the relative infrequency of the ingestions make the task difficult.
Dried mushrooms have been promoted on the Internet because of their various properties, and their ingestion might lead to serious toxicity from the mushroom or from unknown adulterants added to them.[6]
Various cultures throughout the world have used fungi for ceremonies and for divinatory purposes, practices that date back 3000 years. In North America, the Algonquin people used A muscaria for religious and ritualistic ceremonies. In some European and Asian cultures, the urine of a person or a deer ingesting these mushrooms is consumed to achieve secondary intoxication.

WIKIPEDIATIETO
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibotenic_acid
 • Iboteenihapon kaava. Iboteenihappoa käytetään aivoleesion aiheuttajana kokeellisessa tieteellisessä tutkimuksessa.
Iboteenihappo dekarboksyloituu muskimoli-nimiseksi aineeksi, joka on vaikutukseltaan GABA A reseptorin selektiivinen myötävaikuttaja, agonisti, ja kymmenen kertaa vahvempi kuin iboteenihappo.

Muscimol (agarin, pantherine) is the major psychoactive alkaloid present in many mushrooms of the Amanita genus. Unlike psilocybin, a tryptamine, muscimol is a potent, selective agonist of the GABAA receptor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscimol

When ibotenic acid is ingested, a small portion is decarboxylated into muscimol. Ibotenic acid evokes entheogenic effects in human beings at doses in range of 50-100 mg.[4] Peak intoxication is reached approximately 2-3 hours after oral ingestion,[5] consisting of one or all of the following; visual distortions/hallucinations, loss of equilibrium, muscle twitching (commonly mislabeled as convulsions), and altered sensory perception. These effects generally last for 6-8 hours, varying with dose.[6]

 • Muskimolin lisäksi A. muscariassa esiintyy muskariinia, parasympaattisesti vaikuttavaa molekyyliä, joka muistuttaa asetyylikoliinin ( muskariinin) kaltaisia vaikutuksia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscarine
Muskariinin avulla on jopa luokiteltu Asetylkoliinireseptoreita tieteellissti ihmisestä:
Mitä sienimyrkytykseen tulee, tästä komponentista tulee suurta limaneritystä.

Mechanism of action

Muscarine mimics the action of the neurotransmitter acetylcholine by binding muscarinic acetylcholine receptors. These receptors were named after muscarine. There are 5 different types of muscarinic receptors; M1 - M5, and most tissues express a mixture of subtypes. The M2 and M3 subtypes mediate muscarinic responses at peripheral autonomic tissues. M1 and M4 subtypes are more abundant in brain and autonomic ganglia. M1, M3 and M5 interact with Gq proteins to stimulate phosphoinositide hydrolysis and the release of intracellular calcium. M2 and M4 receptors interact with Gi proteins to inhibit adenylyl cyclase, which results in a decrease of intracellular concentration of cyclic adenosine monophosphate (cAMP). Most agonists for muscarine receptors are not selective for subtypes.[6]

Valkokärpässieni, Vit flugsvamp, AMANITA virosa, AMANITACEAE .

Valkokärpässieni, Vit flugsvamp AMANITA virosa
Göteborgs Posten kertoo tältä  2014 syksyltä jo yhden insidenssin tämän myrkkysienen kanssa.
 http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/halland/1.2475094-flera-forgiftade-av-vit-flugsvamp

http://www.svampguiden.com/art.asp?art=amanita_virosa

Wikipediatietoa ( engl)
Amanita virosa, commonly known as the European destroying angel, is a deadly poisonous basidiomycete fungus, one of many in the genus Amanita. Occurring in Europe, A. virosa associates with various deciduous and coniferous trees. The large fruiting bodies (i.e., the mushrooms) appear in summer and autumn; the caps, stipes and gills are all white in colour.
Immature specimens of A. virosa resemble several edible species commonly consumed by humans, increasing the risk of accidental poisoning. Along with its geographical namesakes, A. virosa is one of the most poisonous of all known poisonous mushrooms; its principal toxic constituent α-amanitin damages the liver and kidneys, often fatally. There are only a few known antidotes, one of which is a compound derived from milk thistle.

ORELLANUS- oireyhtymä Myrkylliset SEITIKIT, Cortinarius lajit,

 ORELLANUS- oireyhtymässä on munuaisesta oireet: orellaniini ja cortinariinit    vahingoittavat munuaisia antaen oireena janon, munuaiskipuja, vähentyneet virtsamäärät ja munuaisentoiminnan loppumisen
ORELLANIINI kuuluu sienimyrkkyihin, jotka ovat solutoksisia. 

Oireet tuleva  2-3-7- 14 tunnin sisällä esiin.

Cortinarin A, B ja C
http://www.chemicalbook.com/Search_EN.aspx?keyword=cortinarin%20A
http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB81397488.htm
Orellaniinin lisäksi on Cortinarius- lajeissa kolme eri kortinariinipeptidiä,  joista ainakin kaksi on toksista.
ORELLANIINIA on lajeissa

 • Orangebrun giftspindelskivling, Cortinarius orellanus Lehtomyrkkyseitikki
 http://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtomyrkkyseitikki

 • Toppig giftspindelskivling  , Cortinarius rubellus ( synonyymi C. speciosissimus, C. orellanoides) Suippumyrkkyseitikki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suippumyrkkyseitikki

SEITIKKILAJEISTA YLEENSÄ
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seitikit

Wikipedia
 •  Cortinarius-lajeista, joka lie laajin suku Agaricus sienissä. Eri lajeja saattaa olla 2000 ja niitä on koko maailmassa.Sana cortina tarkoittaa huntua tai paremminkin verhoa, seittiä, mikä on tyypillinen seittimäinen rakennelma näissä sienissä.Suom.  Seittilakkiset, seitikit. Ruotsiksi  helttasieni,  jossa on  seitti, spindelskivlingar. engl.   webcaps.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortinarius

Cortinarius is a genus of mushrooms. It is suspected to be the largest genus of agarics, containing over 2000 different species and found worldwide.[1] A common feature among all species in the genus Cortinarius is that young specimens have a cortina (veil) between the cap and the stem, hence the name, meaning curtained. Most of the fibers of the cortina are ephemeral and will leave no trace once gone, except for limited remnants on the stem in some species. All also have a rusty brown spore print. The common names cortinar and webcap refer to members of the genus.

Cortinariuslajien pahin myrkky lie ORELLANIINI, mutta kyllä nuo kortinariinitkin ovat hankalan näköisiä peptideitä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortinarius_orellanus#Descriptions 
Päiviys 18.10.2013Säteilyturvakeskuksen ohjeita elintarvikkeista ( 2009)

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/

Sienien cesium-137-pitoisuudet

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/cesium137/fi_FI/sienet/

Cesium-137:n kulkeutuminen sieniin vaihtelee lajeittain. Alla on kauppasienilajit jaettu kolmeen ryhmään cesiumin siirtymistehokkuuden mukaisesti. Vähiten cesiumia kertyy ryhmän 1 ja eniten ryhmän 3 lajeihin.

 1. korvasieni, lampaankääpä, mesisienet, huhtasienet, punikkitatit, voitatti, herkkutatit, kantarelli, tuoksuvalmuska
 2. haperot, kosteikko- ja suppilovahvero sekä mustatorvisieni
 3. rouskut, orakkaat, kangastatti, kehnäsieni ja mustavahakas

EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden cesium-137:n pitoisuusraja on 600 becquereliä kiloa kohden (Bq/kg), jota EU:n komission suosituksen (2003/274/Euratom) mukaan on noudatettava luonnonvaraisten elintarvikkeiden kaupassa EU-alueella. Tämä raja-arvo voi ylittyä laskeuma-alueilla 4 - 5 ryhmään 2 kuuluvissa sienissä sekä ryhmän 3 sienissä laskeuma-alueilla 2 - 5. Mustavahakkaan cesium-pitoisuus on yleisesti yli 600 Bq/kg jo laskeuma-alueella 1.

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/cesium137/fi_FI/sienet/_files/81552557820610492/default/sienten_cesium.gif

Laskeuma-alueet

Cesium-137 sienissä

Cesium-137 sienissä (Bq/kg tuorepainoa), keskiarvot ja vaihteluvälit laskeuma-alueilla 1, 2-3 ja 4-5. EU-suosituksen raja-arvo 600 Bq/kg on merkitty kuvaan punaisella.

Sienien radioaktiivista cesiumia voidaan vähentää

Sienien radioaktiivista cesiumia (cesium-137) voidaan vähentää ruuanvalmistuksen yhteydessä yleisesti käytetyillä sienien käsittelymenetelmillä. Kun sieniä liotetaan tai keitetään vedessä, suuri osa sienien sisältämästä radioaktiivisesta cesiumista siirtyy veteen. Sienien cesium-137 -pitoisuuden väheneminen perustuu siihen, että liotus- tai keitinvesi heitetään pois ruuanlaiton yhteydessä.

Sieniä liottamalla tai keittämällä vedessä 70-80 prosenttia cesiumista saadaan poistettua. Käsittelyn teho paranee käytettäessä vettä yleisissä ohjeissa annettuja määriä runsaammin tai toistamalla käsittely. Tällöin tehokkuus on jopa 90-95 prosenttia. Kuivattujen tai suolattujen sienien liottaminen kylmässä vedessä yli yön poistaa tehokkaammin cesiumia kuin lyhytaikainen liotus kuumassa vedessä. Sienien kuivaaminen ilman liotusta ei vähennä cesiumin määrää.

Pelkkä tuoreiden sienien huuhtelu kylmällä vedellä ei vähennä juurikaan sienien cesium-137 -pitoisuutta, kun taas yli yön liotus kylmässä vedessä pienentää sitä jopa 70 prosenttia.

Pakastetuista sienistä voi sulatuksen yhteydessä puristaa pois nestettä, jolloin niissä olevan cesium-137:n määrä vähenee irtoavasta nestemäärästä riippuen parhaimmillaan yli puolet.

Käsittely Käsittelyaika Alkuperäisestä cesium-määrästä on käsittelyn jälkeen sienissä jäljellä, %

Tuoreiden sienien liottaminen

 • kylmä vesi
 • kylmä vesi
 • kylmässä vedessä liotus kahdesti
 • kiehuva vesi

yön yli
1 tunti
2 tuntia ja yön yli

1 tunti

30 - 33 %
79 %
13 - 20 %

5 - 14 %

Tuoreiden sienien ryöppäys

 • sienet laitetaan kylmään veteen
 • sienet laitetaan kylmään veteen
 • sienet laitetaan kiehuvaan veteen

kunnes vesi kiehuu
5 minuuttia

5 minuuttia

21 - 25 %

18 %

14 - 32 %

Sienien pakastaminen
26 - 27 %

Kuivattujen sienien liottaminen

 • kiehuva vesi
 • kylmä vesi
 • kylmä vesi

1 tunti
1 tunti
yön yli

13 - 41 %
11 - 34 %
15 - 33 %

Suolattujen sienien liottaminen

 • kerran kylmässä vedessä
 • kaksi kertaa kylmässä vedessä


yön yli

2 tuntia ja yön yli


13 - 18 %

5 %Suolattujen sienien keittäminen

2-5 minuuttia18 - 29 %